sE searched 

Wuzzle@wuz.nl


Logo WUZ 


    Flarden van de Wuzzle:


Wat vind U?


     Kroonbede

 


Parlementair tekort en democratische wanhoop:


www.ParliamentaryDeficit.LLP3.com


Wij, volk van Nederland, verzoeken U, Mevrouw van Oranje, ermee op te houden.


Dit, aangezien het recht op eerlijke informatie en een betrouwbare overheid strijdig is met het formeren naar eigen goeddunken in het belang van de gevestigde wanorde, zonder dat er eerst ruggespraak met en tegenspraak door de bevolking in een open en publiek debat heeft plaatsgevonden. Het vertegenwoordigende grondbeginsel is door de Stille Oorlog in dit informatietijdperk met de voeten getreden door wetgever, controlerend machtsmisbruik van het parlement en falende rechtspraak die niets meer uit kan leggen. Nu wij naast het financiële systeem zelfs de hoogste rechtelijke macht ook niet meer kunnen vertrouwen, kan Uw conclusie niet anders zijn dat Uw Huis grondstatelijk keer op keer heeft gefaald bij het aanwijzen van de informateur. Het recht om de oorzaak van alle verwarring en ontreddering te begrijpen wordt ons op deze wijze fundamenteel ontnomen. Daar kennis en begrip van de omstandigheden der situaties een eerste voorwaarde tot zinvolle participatie binnen onze democratische rechtsstaat is, rest ons helaas geen andere keuze U eervol ontslag aan te bieden, opdat het recht weer zijn natuurlijke loop herkrijge.


www.Kabinetwerk.nl


Kroonbede
KROONBEDE: 


Majesteit, wilt U er niet eens mee ophouden? Na zoveel mislukte kabinetten moet U Uw werk toch niet meer zinvol achten? Wie legt er in Nederland nou eens goed uit waarom het hier nog 'relatief' goed gaat? Wij zitten dan nog wel op een gasbel, maar die is toch al bijne leeg en uitverkocht? Waar wordt straks onze begroting dan mee gevuld en rechtgetrokken?


www.kabinetwerk.nl


Voor de deur van Lehman brothers, NY.


Voor de deur van Lehman Brothers
NEW YORK - Vanochtend voor de krant een tijdje voor de deur van Lehman Brothers op 7th Avenue gepost. Gezien hoe medewerkers met een verbeten gezicht naar buiten kwamen. Als pion in het grootste failissement in de Amerikaanse geschiedenis. (613 miljard!). Ik sprak onder andere met Carmine A. Visone. Al sinds 1972 werkzaam bij de monumentale bank. ,,De mensen zijn als familie voor me", zei hij terwijl hij werd ingesloten door tientallen journalisten. ,,Hoe het nu verder moet? Dat weet alleen God," zegt Visone die aflezende aan het kruis op het refer van zijn jasje duidelijk vertrouwen heeft in wat de Almachtige voor hem in petto heeft.
Hoe dan ook. Wallstreet wankelt en dat heeft grote gevolgen voor de Amerikaanse economie. Voor Barack Obama een geschenk uit de hemel. Eindelijk gaat het gesprek niet meer ove Sarah Palin, maar over de stand van de economie. En de dag werd nog zonniger voor de Democraat toen zijn opponent zich in Florida uitliet over de stand van de economie. Volgens McCain gaat de Amerikaanse economie door een moeilijke tijd, maar is de basis nog steeds goed. Een opmerking die haaks staat op een eerder spotje van McCain maar die voor het Obama aanleiding is om er op te hameren dat McCain contact met de werkelijkheid heeft verloren.

 


Einde WALL Str.  (is verwijderd door wuz.nl)

"Rien ne vas plus":


Een verzekeraar is geen bank.


Na het 'redden' van 's werelds  grootste verzekeraar AIG door de Amerikaanse Fed onder het mom van 'overheid' (Treasury) is er niets meer over van de financiële wereldstructuur.


Verzekeraars zijn het omgekeerde van banken: ze verhandelen sociaal risico, kennen hun posities en beschikken over 'zeker' geld. Banken moeten hun risico's steeds duurder indekken... bij verzekeraars!


De enige overgeblevenen van de  Big Five zijn Goldman Sachs & Morgan Stanley. Ook die zien nu met het uur hun risico-premies stijgen en balans uit het lood staan. Geen enkele kans dat dit stand houdt omdat het hele financiële systeem de fudiciaire fundamenten zélf onderuit heeft gehaald met steeds slimmere graaitechnologie in de derivatenhandel: financiële 'producten' werden als 'diensten' gepresenteerd aan steeds goedgelovigere grootvermogende speculanten omdat het allemaal zo lekker liep, dat geldophalen over de ruggen van anderen. Wealth-care heeft zich meester gemaakt van de Health-care met behulp van de pillenindustrie die bijna even dominant is als de nieuwe technologie.


Het integriteitsdebat en onafhankelijkheids- & transparantie-geneuzel culmineert nu in absoluut ankerloos geleuter over wat er toch nog niet allemaal zo fijn gaat. De economische pompen zijn zo lek dat systematische vervanging door nieuwe ideeën en 'vers' geld geen soelaas meer kunnen bieden, omdat de sluizen nu wijd open staan voor haastige regelgeving die de globaliserende constrictie alleen nog maar complexer en onoverzichtelijker zullen maken. Het financiële spiraalvirus zit écht overal ter wereld.


Wie het snapt mag het NU nog zeggen.


www.stingflation.com


 


AIVD & Staatsgeheim:

Dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst staatsgeheimen koestert moge bekend zijn. Minder bekend is dat zij een criminele organisatie als de Nederlandse regering een hand boven het hoofd houdt als het erop aankomt, bijvoorbeeld als volgt:


Medio en omstreeks ergens in 2004 heb ik een antecedentenrapport betreffende de bouwfraude bij Marijke Vos, de voorziitster van de onderzoekscommissie ingeleverd, naast de verschillende hoofdverantwoordelijke ministers, waaronder Donner en MP JP. Structurele corruptie binnen de Rijksgebouwendienst heb ik hard gemaakt met rapporten van de Nationale Rekenkamer en tijdens twee persoonlijke gesprekken met de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst -het laatste onder aanwezigheid van een advocaat- is mij gevraagd of ik hem van corruptie beschuldigde. Daarop heb ik bevestigend geantwoord, met de aantekening dat hij ook maar onderdeel van een groter systeem is en waarschijnlijk gedwongen heeft moeten handelen. De eerste assistent van de Rijksbouwmeester Jo Coenen indertijd heeft mij toegezegd te getuigen zodra ik mijn verhaal en posities rond had. Coenen zelf geeft toe slachtoffer te zijn van een systeem waarbij het economische primaat al het andere voorschrijft. Ikzelf heb hem gezegd dat hij zich prostitueert. Volgens hem doen alle (grote) architecten dat. Deze cirkelredenering komt nu keihard naar buiten bij wat men nu nog een finaciële cyclus noemt, in de veronderstelling (beurssentiment!) dat de grafiek zich vanzelf weer omdraait.


Op zeker moment ben ik gebeld door het hoofd van de AIVD met de medeling zonder verklaring: "Meneer Tychon, u moet hiemee ophouden". Ik heb dat weliswaar als bedreigend opgevat maar heb eigenlijk wel wat beters te doen dan me daar druk over te maken. Dat de DG Rijksgebouwendienst was ontslagen, wist ik toen nog niet. Concluderend kun je dus stellen dat de AIVD criminaliteit binnen het ambtelijk apparaat toedekt waardoor onafhankelijk functioneren van rechters, institutionele kaders en regeringslichamen te enen male onmogelijk zijn. Het geroep om integriteit en gedragscodes is dan ook een fopspeen die er bij de meeste parlementariërs gewoon helemaal ingaat.


Elementair onfatsoen, slechte opvoeding en machtsmisbruik zijn geen incidenten maar structurele eigenschappen van staat. De parlementaire democratie is de het verwaterde vertegenwoordigingsprinciepe een dun aftrekel geworden van wat eens de bedoeling van wetgeving was;


Het probleem zit in de top; De kortste weg uit de ellende van volledig ontbrekend overzicht is een openbare en publiekelijke verantwoording van degenen die denken dat zij de verantwoordelijkheid van groot leiderschap kunnen dragen. Er is geen weg meer terug, want het financiële systeem is wereldwijd verstrengeld met onfatsoen en onbeschofte grote bekken.


www.stingflation.com

Het kapitalistisch systeem dreigt als een kaartenhuis in elkaar te storten. Het systeem dat als basis hebzucht heeft, nadert zijn einde. Mensen zullen daardoor weer dichter bij elkaar komen te staan. Het kapitalistisch systeem heeft alleen maar grote EGO’S gecreëerd. Individuen zijn geschapen door het systeem. In de jaren 70 was het normaal dat 1 persoon het geld kon verdienen. Nu is het al zover dat je alle zeilen moet bijstellen om met 2 lonen rond te kunnen komen. Ook is de werkdruk ontzettend toegenomen de laatste 30 jaar. Mensen moesten harder werken en op de werkvloer moest flink worden bezuinigd. Na het binnenhalen van goedkope werkkrachten is het nu de beurt om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden. En zo gaat het maar door, tja zeggen ze: Een bedrijf is gezond als het elk jaar groeit, en stilstand is achteruitgang. Economische groei is waar de managers op geilen. Want het moet meer, het moet beter en het moet sneller. De mens is veranderd in een robot, gebonden aan regels, targets, economische groei. Kortom slaaf van het systeem


Economische groei.


Als banken geld bijmaken, en ze maken teveel geld aan, dan spreek je van inflatie. Alles wordt dus minder waard. Grondstoffen stijgen, lonen stijgen, alles wordt duurder. Dat is economische groei, is niets minder dan de inflatie de baas te blijven En hoe komt dat? Precies, door de banken. De banken pompen geld in het systeem om het draaiende te houden. Alles is gericht op leningen, en dat geld moet worden aangemaakt. Het punt is nu bereikt dat mensen tot hun oren in de schuld zitten, en het niet meer kunnen opbrengen. Als dat gebeurt, stort het hele systeem in elkaar, en dat is iets wat je nu constateert. Ondanks vele schulden die de VS heeft, pompt het maar geld in het systeem met als doel het systeem weer aan de praat te krijgen


Dollar.


Alles wordt verhandeld in Dollars. Sadam was de eerste die het aandurfde om zijn olie te gaan verhandelen in euro’s. Dat vonden die Amerikanen niet zo’n goed idee, en Sadam kan het ook niet meer navertellen. Als steeds meer landen de Dollar vaarwel zeggen, is dit een ramp voor de VS. Ook Iran zal de Dollar vaarwel zeggen, vanaf maart wordt er in euro’s betaald. Venezuela is ook een land dat geen Dollars gebruikt bij zijn handelen in olie. Iran en Venezuela staan op de kaart om vernietigd te worden, en waarom denk je? Als China vandaag zou besluiten de Dollar te dumpen, dan crasht de Dollar, en is het niet meer waard dan monopoly geld.


President.


Bush stelt de Amerikanen gerust dat het goed komt met het geldsysteem. Hij stelde de burger een gezonde kapitale markt in het vooruitzicht. Dat zei hij ook Van Bin Laden, dat hij zijn straf niet zal ontlopen. Hij loopt nog vrij rond. Bush is de slechtste president de VS ooit heeft gekend, deze leugenachtige president krijgt binnenkort de rekening gepresenteerd. En misschien mag Joshua Livestro wel op zijn feestje komen, want volgens hem is Bush geen slechte President.


 

Echt waar? Echt waar!

Echt waar? Echt waar!Lieve kijkbuiskindertjes, Vandaag was het Grote Dierenbos Kroontje manifest. Ik lees er uit voor; Het grote dierenbos kan meer vertrouwen inspelen op de hoge eisen die aan onze dieren worden gesteld. Ver buiten het dierenbos zijn zorgelijke ontwikkelingen, waarover sommige dieren in het dierenbos zich zorgen maken. De veiligeheid staat onder druk, zo ook de vrede tussen de diverse inheemse en uitheemse dieren. Echt waar.De bomen groeien niet vanzelf in het dierenbos. Daarvoor hebben we kwaliteits bosbeheerders nodig die dagelijks inzet tonen. Ook dienen onze Ed en Willem Bevers meer respect te tonen aan Chico’s de lama’s en Fatima’s de poezen en dat respect te versterken daar zij ons een prachtige cultuur bijbrengen. Echt waar.Koninging Arthura wilt met Arie de Rat en diens vriend Tijl de Schavuit en de andere Lodewiekes de vossen werken aan toekomst voor het grote dierenbos. Vooral in  2009 gaan we weer veel noten weggeven aan de Krekels. Optimale kansen voor alle dieren zullen wellicht worden gecreerd. Echt waar.Vrede en veiligheid voor iedereen ver buiten het grote dierenbos staat hoog op de agenda en daarom zullen wij onze Orm’s de Apen volledig blijven steunen in den vreemde. Wij, de leiders van het grote dierenbos zullen ons inzetten voor gerechtigheid van alle buiten het dierenbos levenden en vooral investeren in extra kokosnoten en dadels.  Echt waar.

De ver buiten het dierenbos gelegen oerwouden hebben mooite om dit nieuwe millennium door te komen. Daarom zal onze vertegenwoordiging meer zwart zand daar naartoe berngen om de kattebakvullingen aldaar te verrijken.Wij zullen ook vooral steun geven aan de geloven van buiten dierenbosse kamelen en krekels, zelfs wanneer zij ons in feite als oneetbaar voer zien. Daarom zullen wij meer kokosnoten en dadels weggeven aan aan de rechten voor de kamelen  en locusts. Echt waar.Ons dierenbos is slechts een klein deeltje van het hele grote chaotische oerwoud en gelukkig hebben uw vertegenwoordigers, de Ratten en Lodewiekes de Vossen de keuze voor u gemaakt, dat wij  deel zijn van dat grote oerwoud. Wij hopen dat ook ande kleine dierenbossen de ratificatie zullen steunen. Echt waar.

Gelukkig hebben we op dit moment voldoende Ed en Willem Bevers die ons werk verrichten. Maar de Grote oerwoud economie is in recessie. Daarom zullen wij hoger opgeleide lama’s in ons dierenbos verwelkomen om het overgebleven timmerwerk op te knappen en zodoende te kunnen meezorgen met de Ed’s en Willems om de Locusts, Kamelen, lama’s en Fatima de Poezen te onderhouden.  De Mia’s Muilezels zullen weer zakken vol geld van de Bevers aandragen naar Arthura de Leeuwin. Echt waar.

Wanneer de Ed en Willems te oud worden om te timmeren, zullen we iets moeten verzinnen om hen in leven te houden, We zullen wellicht een manier vinden hoe. Voor nu is het het beste voor de Bevers om door te  werken tot zij niet meer kunnen. We zullen de belastingen op nootjes en fruitjes niet verhogen, maar daarvoor zullen andere inkomsten van u de dieren genomen worden.  Echt waar.

Wij streven ernaar om ook volgend jaar voldoende nootjes en fruit over te houden. U heeft over de laatste 8 jaar, zeker 12% meer nootjes ontvangen, maar deze waren helaas niet eetbaar. De Bevers zullen ervoor moeten zorgen dat de Lama’s en Fatima’s de Poezen voldoende nootjes op hun zang kunnen blijven houden. Wij nodigen dan ook alle Wip’s de Eekhoorns, Plons’ de Kikvorsen, Harry’s de lepelaars, Bor’s de wolven en Teunen de Stieren uit om hun werk bij te dragen aan de bevers, om zodoende de Chico’s de Lama’s en Fatima’s de poezen te kunnen blijven ondersteunen. Echt waar.Er is gebrek aan Truusen de Mieren om voor de zieke dierenbosdieren te zorgen onder leiding van de Meinderts’ de Paarden. Daarom zullen we bekijken of we soms ook de gezusters Hamsters in dat werk kunnen betrekken. Wellicht willen zij de jonge Bevertjes overdag verzorgen. Echt waar.

Wij zullen ook aanprijzen dat meer Bevers hun eegn bedrijfje kunen opbouwen. Hoe meer bedrijfjes, hoe meer noten om de Lama’s en Fatima de Poezen te verzorgen.
het wordt ook gemakkelijker voor de Lama’s om meer zandkastelen te laten bouwen. Echt waar.Lasten zullen eerlijker verdeeld worden. Vooral de Bevers zullen wederom vooral bijdragen in de verzorging van het grote dierenbos. Ook de paadjes in het bos worden verbreed zodat u makkelijker door het bos kunt wandelen. Dit al ten faveure van de Stoffels de Schldpadden. Zoef de Hazen zullen echter wederom streng aangepakt worden wanneer zij sneller dan stapvoets zullen gaan. Ook worden de zoefschoentje goedkoper, maar om ze te dragen, daar zullen we er extra nootjes voor terug verwachten. Echt waar.

Omdat het grote dierenbos nog steeds te kampen heeft met een hoge zee naast ons, zullen de Bevers weer extra an het werk gezet worden, zodat de kinderen van Lama’s en Fatima’s de Poezen een veilig droog bestaan gegarandeerd kan worden. Let wel, zij zijn gewend aan droge voeten in hun zandbakken en dat willen wij voor hen waarborgen. Echt waar.

Ook de Frija’s Forellen zullen een toekomst gewaarborgt dienen te worden, alhoewel wij nog niet weten hoe dat te doen, gaan de gedachten van de ratten en Vossen ook naar hen uit. Natuurlijk willen de bewoners van het dierenbos, veilige scholen voor hun junkies en dat men ook veilig door het bos kan lopen. Ook willen de dieren in het grote dierenbos de ruimte voor ontspanning. En natuurlijk weten wij dit allemaal ook wel. Echt waar.Wanneer de Truusjes de Mier, Gezusters Hamsters en meiderts de Paarden worden lastiggevallen door vervelende dierenbos dieren dan zullen wij deze boosdoeners duidelijk vertellen, dat ze dat niet meer mogen doen. Wij zullen ook de ouderdieren van deze vandaliserende jonkies duidelijk vertellen“ “Dat mag niet hoor!”. Echt waar.Wij gaan ook zorgen dat alle jonkies van het grote dierenbos naar school kunnen.  Om elkaar beter te verstaan zullen wij zorgen dat iedereen goed de vreemde dierentaaltjes leert. Echt waar.Wij houden van sport, dus we zullen onze Zaza’s Zebra’s aansporen om nog harder te lopen tegen de dieren uit andere Dierenbossen. Echt waar.Het dierenbos is een sterk democratisch bos waar alle dieren hun inspraak hebben. Daarom zullen Arie de Rat en zijn Vossen naar u luisteren en daarna hun eigen gepaste beslissing maken. Er komt ook een code hoe het grote dierenbos bestuurd moet worden, wleke natuurlijk vooral door de Bevers zullen worden eerbiedigd. De lama’s en Siameze Fatima’s Poezen. Kamelen en krekels zullen sterke inbreng daarin krijgen. Echt waar.

Als laatste wil ik er op wijzen dat wij vooral toezicht zullen houden op alle Rocussen de Vrije Vogels, dat zij niet zomaar alles meer kunnen zeggen en schrijven en ook de Gerritten de Postduiven zullen zeer nauw in de gaten gehouden blijven worden, dat zij niet zomaar alle berichtjes naar iedereen toe kunnen brengen. Wij hopen ten zeerste dat U allen doorgaat te leven als Momfer de Mol. Echt waar.Op de Lowiekes’ de Vossen, rust hierbij een grote verantwoordelijkheid. De dierenbosleider Arie de rat ziet uit naar een goede samenwerking. U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen. Echt waar.En voor nu: Oogjes dicht en Snaveltjes toe

 


Vertel me eensVertel me eens 


Staatshoofd en Staatsgeheim:

Inhoudelijk commentaar op het functioneren van het Nederlandse staatshoofd blijkt taboe voor de Telegraaf. Zou dit een alleenvertonigsrecht van het Republikeins Genootschap zijn waardoor impliciete situaties niet spontaan expliciet worden? Is dit Genootschap een zoveelste fopneus? Kan staatsgeheim door burgers aan de grote klok worden gehangen, en hoe dan? Hoeveel topambtenaren lopen er niet rond die wel uit de school zouden willen klappen, maar eigenlijk te laf zijn en te bang voor hun pensioentje?


www.Kabinetwerk.nlReacties


Anoniem

17-09 | 19:21Tycho.
Welke info heb je over de koningin?
Gaat het over Shell? Bilderberg?

Anoniem

17-09 | 19:29Rein, twee van mijn posts zijn verwijderd, de laatste staat op m'n website onder Royal Dutch Disease (Wuzzle@Wuz.NL)
Echte waterdichte 'inormatie' is het misschien niet, maar als presidente van de Raad van State heeft ze wel keihard aantoonbaar ambtsmisdrijf door de vice-president Tjeenk Willink laten passeren. Afgezien van haar ceremoniële rol daar is zij structureel in gebreke ten aanzien van het verschafen van eerlijke inormatie, terwijl zij die wél heeft. Het achterhouden van inormatie is ook liegen en zet burgers op het verkeerde spoor.

Anoniem

17-09 | 19:30Tychon,
als je goed bent ingelicht kan je misschien het verhaaltje vertellen over Bea en ene min. Brinkhorst. Maar dat zal wel direkt gemodereerd worden

Anoniem

17-09 | 19:33

Overigens ben ik de enige erfgenaam van de energieagenda 1963 -Gasunie, voor wat betreft de technologische achtergronden van het Europese gasdistributienetwerk.
Je kunt me dus alles over Exxon's dominatie over Shell vragen.


oliemarkt & staat :                      


ExxonMobil & Cheny


De zeggenschap van 'Big Oil' over staatkundig leiderschap is glashelder. Als knecht van Lee Raymond, ex president van ExxonMobil, de meest agressieve marktpartij ter wereld, heeft Cheney door misbruik van het geweldsmonopolie van staat Nederland als bevriende natie meegesleurd in de terreurspiraal die niet meer lijkt terug te draaien nu de hetze tegen onze buren gewoon doorgaat. Europa laat zich al 45 jaar misbruiken door Amerikaanse energiepolitiek waar informatieterreur en geestelijk geweld aan ten grondslag ligt. Nederland is daarbij de belangrijkste spil in het spel omdat energiepolitiek en wapenindustrie hier de dienst uitmaken. Binnen de NV Nederlandse Gasunie is Exxon de dwingende factor die Shell mét de Nederlandse regering naar zijn hand zet: gedwongen contracten met betrekking tot lange-afstands en hoge-druk technologie*) voor het Europese gasdistributienetwek hebben de basis in 1963 gelegd voor het beslag op de globaliseringstrend en de mondiale olie- en gasprijzen gekoppeld. Infrastructurele toeleveringsbedrijven van Big Oil, zoals Bechtel*) en Halliburton (Cheney) maken dus niet de dienst uit maar vullen wel het programma in. Goedkope, gestolen olie is het probleem dat marktconforme gasbeprijzing en Europese harmonizatie tegengaat. Amerika verhindert Europa met haar buren goede zaken te doen. Dat is ook logisch, want zodra Ruropa een feit is, is Amerika helemaal van de kaart en blijven er erg weinig vrienden meer over om nog wat geld van te lenen.


 www.complexxon.org


Door contrabande | CuijkAan zijn zelfingenomen glimlacht te oordelen zal Wouter Bos wel aan zijn interview met Pauw en Witteman van afgelopen week terugdenken als zijn ‘finest hour’. Onthullend was het wel. Wij weten nu dat je als minister van Financiën gerust mag natrappen naar Fortis aandeelhouders en dat je, ‘geld stinkt niet’, gerust onze zuiderburen mag schofferen. Maar het grootste nieuws dat Bos bracht, was natuurlijk voor de beleggers die nog niet uitgestapt zijn. Zij weten nu dat achter elke imposante façade van een beursgenoteerde onderneming plotseling Wouter Bos met een getrokken pistool op kan duiken om bij tegenslag, vanuit een of andere vorm van oorlogsrecht, de ‘goede delen’ op te eisen en de aandeelhouders met een lege huls achter te laten. ‘De rust en het vertrouwen terugbrengen op de financiële markten’, noemt hij dat zelf.


Met smart denk ik terug aan de tijden van Gerrit Zalm. Zelfs in het (ondenkbare) geval dat Zalm precies dezelfde maatregelen had genomen, hadden we dan tenminste naar een minister van Financiën kunnen kijken die het fatsoen en de wijsheid had kunnen opbrengen om het een en ander terughoudend en met een neutrale blik te presenteren.


 
17-10 | 18:47

Verdachte Wouter B. is niet meer dan een zielig verlengstuk van misdadiger Gerrit Z: beiden vergrabbelen zich in opdracht van het grote en internationale bedrijfsleven aan de inhoud, strekking en functie die zindelijk en behoorlijk bestuurd staatshuishoudkundig vaderschap met zich meebrengt.

Het zal niet lang meer duren voordat iedereen duidelijk wordt dat politiek risico dieper geworteld was dan men kon bevroeden. Structureel misbruik en onfatsoen van mondiale schaal op nationaal niveau denken te kunnen herstellen, zonder Europees overzicht, eenheid, samenhang en samenwerking, is ons iets voorspiegelen dat in een ver verleden thuishoort.

Wouter B. en Jan-peter B. zijn net als George W. en Dick C. volksverlakkers, landverraders en oorlogsmisdadigers die de doodstraf verdienen.

Het geluid dat deze mensen afgeven is behalve een belediging voor het gemiddelde hersenstelsel een directe bedreiging voor de vertegenwoordigende democratie en volksgezondheid.


 
Reacties
17-10 | 21:37Parlementair bedrog is de directe oorzaak van de schijndemocratie. Deze vertegenwoordigingswaan is voortgekomen uit de informatieterreur onder marktdruk binnen het mondiale stelsel van ontspoorde Publiek-Private samenwerking: een complex proces dat inspraak definitief uit de markt heeft gedrukt.17-10 | 21:39Zinvolle deelname aan het arbeidsproces is veel belangrijker dan geld creatie en circulatie.17-10 | 21:43De staat verzaakt:

De overheid moet niet bankieren, dat is een vak.
De overheid moet besturen en zindelijke diplomatie presteren.17-10 | 21:46Het voorgestelde monetair-bancaire reparatievoorstel zonder rente is een farce en komt uit islamitische doos: moslims mogen geen rente berekenen zoals Farizeërs dat deden.

Deze culturele voorsprong van het oosten kan de westerse wereld nooit meer inhalen.17-10 | 21:49Mensen die nu duidelijk hebben bewezen geen, onvoldoende of misleidende zeggingskracht te bezitten moet je geen zeggenschap geven en die ze hebben 'verworven' afpakken.17-10 | 21:53Nieuw geld van de overheid is volstrekt onbetrouwbaar.
Alleen een raster van mondiale conglomeratie-economiën kan een nieuw Bretton Woods (Fontainebleau!) duurzaam, transparant, innovatief en creatief ondersteunen.17-10 | 21:57Wie denkt te kunnen bepalen wat reële goederen en diensten zijn, moet eerst maar eens uitleggen hoe het komt dat wij ons financiële graaiconstructies als "product" laten verkopen, inclusief de mensonterende en beldigende reclameuitingen die daar het gevolg van zijn.17-10 | 22:04Het vaststaande feit dat 93% van de wereldeconomie voor de schaduwzijde van het leven zorgt had al veel langer geleden moeten worden uitgelegd door Zalm.

Ook nu legt weer niemand iets uit.
Dit kan dus nooit goed gaan met Bush's democratie die ook voornamelijk bepaalt wat er in Europa gebeurt:

Chaos en stapelende verwarring: Gordon Brown reagerrt op Errbanke. Trichet reageert op Brown en Paulson Erbanke weer op Trichet.

Wie dit serieus neemt is een ezel.17-10 | 22:05De letter van welke wet dan ook gaat nooit en te nimmer op voor de handelende geest.17-10 | 22:13Koopkracht verhogen zonder zinvolle deelname aan het arbeids- en democratiserings-proces te garanderen helpt ons alleen maar dieper in de put zonder bodem.17-10 | 22:18

Locale verbanden hebben nauwelijks nog een levensvatbaar fundament. dat is alleen met grotere conglomeraties als de euregio te realiseren en wel met een voortvarend mondiaal monetair stelsel dat afscheid durft te nemen van de 'petrodollar'. Het zou eens tijd worden!

Dat blijkt iedere dag weer beter!


Door Rijn-Lek | Rijswijk (GLD)Dit is wat we moeten doen, om te kunnen ontsnappen aan de slavernij van ons volledig corrupte monetaire stelsel.


(1) De staatsschuld is in een generatie af te lossen, als de overheid rentevrij geld in omloop brengt.


2) Nederland kan alleen onafhankelijk zijn door een eigen onafhankelijke valuta te gebruiken.


3) Bankieren (het scheppen van geld) op basis van fractionele reserves moet worden verboden. Het maakt inbreuk op de waarde van het geld van de rest van de maatschappij. Het is een gelegaliseerde vorm van valsmunterij. Banken parasiteren op de productieve deelnemers aan de economie.


4) Nederland moet werken aan een alternatief stelsel, mogelijk met totale afschaffing van rente. Dit is mogelijk door leningen als rentevrij maatschappelijk krediet te verstrekken. Geleend geld is per definitie nooit gratis, want een lening moet worden terugbetaald binnen de afgesproken termijn. In ruil voor de lening voegt de lener al waarde toe aan de economie, door het geld te verdienen om de lening af te lossen. Hierover hoeft geen rente te worden betaald, want rente brengt de economie uit evenwicht.


5) De eeuwige dwang van economische groei is tot stand gekomen door de gelegaliseerde geldschepping door banken. Dat wil zeggen, door schuld en eeuwig toenemende (exponentiële) inflatie. Economische groei is, in onze maatschappij, geen evenwichtige stand van zaken, maar juist een verstoring van dat evenwicht.


6) Economische groei is een exponentieel, niet slechts lineair verschijnsel. De 3% groei van (bijv.) dit jaar is in absolute zin meer dan de 3% groei van vorig jaar, omdat de totale economie in dat jaar met 3% is toegenomen. Het onderwijs moet alle scholieren kennis eigen maken van de exponentiële functie.


7) Deze exponentiële economische groei is daarom per definitie niet duurzaam. Uiteindelijk leidt dit tot de instorting van het hele systeem. We moeten niet streven naar economische groei, maar naar het uitroeien van de parasitaire mechanismen die economische groei noodzakelijk maken.


8) Mensen hebben maar 24 uur per dag, waarvan ze niet elk uur werkend kunnen doorbrengen; en de grondstoffen van de aarde zijn allesbehalve oneindig. Dit maakt het instandhouden van ons monetaire stelsel, met rente en fractionele reserves, onmogelijk. Want het systeem sterft als de economie niet exponentieel groeit, maar in balans is. Als er, in ons stelsel, geen schuld is, is er immers ook geen geld meer! Onderwijs dit, en ontmasker hen die doen alsof dat niet zo is.


9) De belanghebbenden van het systeem zullen het einde ervan zolang mogelijk proberen uit te stellen. Net zoals een parasiet belang heeft bij een levende, niet bij een dode gastheer. Maar het einde is onvermijdelijk. We moeten dat einde niet uitstellen en zo onze slavernij verlengen. Wees niet bang voor het verbreken van de ketenen van deze slavernij. Denk mee over alternatieven, en bestudeer de al bestaande ideeën over deze alternatieven.


Plaat van vandaag = 

The Hollies-Pay You Back with Interest 1967

 


  


 


Page mailing to a friend temporary disabled