sE searched 

MEER EU = MINDER VS

MEER EU = = = = = = MINDER VS

MEER EU = = = = = = MINDER VS
HERSENCRISIS


De Amerikaanse 'Land Act' en 'Patriot Act' zijn op uitbuiting en machtsmisbruik door met het zakenleven verstrengelde autoriteit, toegesneden. Dat is met het Europese Groei en Stabiliteits Pact niet anders. Weliswaar cultuurgebonden aan institutionele bemoeienis in tegenstelling tot het vrije-marktdenken in de VS, maar daarom nog niet minder dictatoriaal: strategisch institutioneel gedrag der Europese commissies, raden en groepen zijn symptomatisch voor het Amerikaanse economische fundamentalisme dat zich van steeds slimmere graaitechnologie bediend en daarmee de druk op Europa ongezien in stand houdt: de Stille Oorlog.


Een en ander stoelt op mondiale informatieterreur die de heersende communicatiewaan perfect op peil houdt. Om daar aan te ontsnappen moet je van goede huize komen en bestand zijn tegen de grootste weerstand en tegenzin der hersenloze massas. Kennis alleen is al lang niet meer voldoende voor macht. Overzicht, bronduiding en het begrijpen van dwarsverbanden in tijd en ruimte zijn eerste noodzaak om een plaatje samen te stellen dat hout snijdt en ook nog begrepen wordt door de onverschillige grote gemene deler die erover moet stemmen.


De ernst van de situatie is echter van die mate dat het wel eens zou kunnen zijn dat het volksverstand op gevoel gaat werken in plaats van rekeneenheden die nu nog onder elkaar staan volgens de conventionele rekenmethoden. Dàn pas zijn de rapen goed gaar en valt er garen te spinnen met creatieve ideeën waar de mensheid wat aan heeft.


Eèn ding is zeker: onder het juk van de Amerikaanse energiediplomatie en volstrekt arrogant leiderschap zullen wij nooit transparant kunnen reguleren wat nu door marktdruk verloren is gegaan. 'Moral hazard' is diep geworteld in 'toxic conduct'. Dat roei je niet zo maar even uit.


http://LLP3.com


Page mailing to a friend temporary disabled